Liên hệ chúng tôi 2018-08-07T06:10:22+00:00
liên hệ chúng tôi
Địa điểm của chúng tôi
Telephone
+84-29-81027850
E-mail
info@norcentagri.com
Position
Room 1519-1521, Building A1, No.32 Jinye Road, Xi'an City 710077, Shaanxi Province, P.R.China
Fax
+84-29-89284425
Comments
We are glad to see you here!
Mâu liên hệ

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Room 1519-1521, Building A1, No.32
Jinye Road, Xi'an City 710077, Shaanxi
Province, P.R.China
+86-29-81027850
Fax: +86-29-89284425
LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI